การมี sex เป็นวิธี “ลดน้ำหนัก”

Home / Uncategorized / การมี sex เป็นวิธี “ลดน้ำหนัก”

คุณเชื่อหรือไม่ว่า…..
…..การมี sex เป็นวิธี “ลดน้ำหนัก” ที่ดีและสนุกสนานมากที่สุด ข้อมูลเหล่านี้มาจากการวิจัยจากสถาบันที่มีชื่อเสียงของอเมริกา ผลการวิจัยออกมาโดยเปรียบเทียบขั้นตอนต่างๆ ของกิจกรรมว่าสามารถเผาผลาญ พลังงานได้มากแค่ไหน ซึ่งมีผลออกมาโดยคิดเป็น แคลลอรี่ ( calories )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *